VYKONÁVAME PLOŠNÚ A PRIESTOROVÚ DEZINFEKCIU

O spoločnosti

S.A.S TRADING, s.r.o. bola založená na základe presvedčenia, že rôzne organizácie na Slovensku a okolitých krajinách v rámci európskeho priestoru chcú nabrať správny smer vo svojom rozvoji a uspieť v rýchlej dynamike integrujúceho sa spoločného európskeho domu.

Našou hlavnou ambíciou bolo, je a bude úspešne pôsobiť pri analýze,kreovaní, príprave, realizácii a implementácii Vašich projektov nielen v prostredí Slovenskej republiky. Tak chceme napĺňať náš spoločný cieľ - byť rovnocenným partneromdo budúcna v európskom priestore. Hlavnou úlohou spoločnosti je poskytovať kompletné služby a aktívnu účasť na profilácii, príprave a riešení projektových zámerov.

S.A.S. TRADING, s.r.o. chce byť nápomocný vo všetkých proklamovaných činnostiach, bude vytvárať priestor pre všetkých, ktorí prejavia záujem.