Ako to robíme
- Úzka spolupráca pri vyhľadávaní, posudzovaní, vypracovávaní a realizovaní projektových zámerov
- Odborný prieskum vybranej témy realizácie, špecifikácia problémov v projektovej oblasti a posúdenie vhodnosti zámeru pre klienta
- Príprava stratégií a nových myšlienok v projekte
- Tvorba projektových žiadostí pre jednotlivé podporné programy a granty EÚ
- Príprava právnych, ekonomických a obstarávateľských vstupov a podkladov
- Kontrola celého procesu projektového riadenia
- Vklad vlastného know – how do prípravy


Vďaka tímu odborných konzultantov a technikov s dlhoročnými skúsenosťami a komplexným poznaním telekomunikačného trhu, vieme klientovi navrhnúť a implementovať optimálne riešenie. Také riešenie, ktoré mu prinesie nielen najmodernejšie služby a produkty, ale hlavne finančnú úsporu a vznik nových zdrojov.

Ku každému klientovi pristupujeme osobitne, presne podľa jeho potrieb a predstáv.

Potrpíme si na stopercentnú diskrétnosť a dôveru. To nám umožňuje mať s klientom absolútne nadštandartný vzťah a v tomto zmysle sa aj o klienta starať.